Smaller Default Larger

Adatvédelmi szabályzat

Cookie szabályzat, látogatás-követés

A cookie olyan kisméretű szövegfájl (névtelen azonosító), amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A Villantó Magazin weboldal honlapja cookie-kat használ, hogy egyszerűbbé és kellemesebbé tegye látogatásait, továbbá, hogy hogy a honlap látogatottságáról adatokat gyűjtsön. A cookie-k elősegítik az adatok mérését a látogatóra vonatkozóan azért, hogy a honlapot javítani, fejleszteni, korrigálni stb. tudja a Villantó Magazin weboldal A Villantó Magazin weboldal a cookie-kat nem használja személyes információk tárolására, és arra sem, hogy ilyen információkat adjon ki harmadik félnek, kivéve ha a látogató feliratkozik a hírlevélre, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, ugyanis azokban az esetekben a látogató önkéntes alapon adja meg saját adatait. A Villantó Magazin weboldal a látogató személyes adatait (szolgáltatás igénybevételekor, hírlevél-feliratkozásakor pl.) nem kapcsolja össze a honlap látogatottságára vonatkozó adatok eredményeivel.

Kétféle cookie létezik:

Állandó cookie-k: fájlként tárolódnak a látogató számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 24 (huszonnégy) hónapra. Az állandó cookie-kat arra használja a Villantó Magazin weboldal, hogy megjegyezze a látogató bizonyos információit a testreszabott szolgáltatásnyújtás érdekében, amennyiben ahhoz hozzájárul.
Átmeneti (session) cookie-k: átmeneti időre tárolódnak és eltűnnek, ha a látogató bezárja böngészőjét. Az átmeneti cookie-k önmagukban nem képesek a látogató azonosítására, kizárólag a látogató gépének felismerésére és csak a honlap böngészésének időtartamára. Adatcsere átmeneti cookie-k alkalmazásakor csak a gépek között történik.

A cookie-kat a látogató könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével, a cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. Abban az esetben, ha blokkolja a cookie-kat, a látogató nem fogja tudni kihasználni a Villantó Magazin weboldal honlapjának számos előnyét. A Villantó Magazin weboldal harmadik fél cookie-jait arra használja, hogy statisztikai adatokhoz jusson olyan webanalitikai szoftverek segítségével, mint például a Google Analytics és a CoreMetrics. Emellett a Google Analytics és Adwords hirdetési funkcióit is használja (úgy mint remarketing, dinamikus remarketing), az első kézből szerzett látogatói adatok alapján. A látogató erről többet olvashat itt, és megtudhatja azt is, hogyan iratkozhat le róla a Google Cookie Op-out tool webhelyén. Az ilyen célra használt cookie-k közt van állandó és átmeneti (session cookie) is. Az állandóak maximum 24 (huszonnégy) hónapig tárolódnak a látogató számítógépén.

Videók

Részlet az M1 Roma Magazin c. műsorának 2013. 12. 09-én sugárzott adásából:

Közzétételi lista

Csoportok száma:
1 csoport       20 fő       Tóth Henrietta   csoportvezető
 
Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:
Pedagógus 1. felsőfokú végzettség   tanító szak
Pedagógus 2. felsőfokú végzettség   műszaki tanár
Pedagógus 3. felsőfokú végzettség   pedagógia szak
 
Szabadidős foglalkozások köre:
1. Képzőművészeti foglalkozások
2. Zene
3. Tánc

Kedvesház esélyteremtő program 1993-2013

FILOZÓFIA - PROBLÉMAHÁTTÉR ÉS MEGOLDÁSI STRATÉGIA 
Napjainkban egyre nagyobb gazdasági, társadalmi kihívást jelent a roma/hátrányos helyzetű népesség társadalmi felzárkózásának, iskolai és társadalmi integrációjának ügye. Ide vonatkozó kutatási adatok is alátámasztják, hogy évről évre növekszik a társadalmi leszakadók rétegének aránya. A demográfiai mutatók szerint a következő években számolni kell azzal, hogy az oktatási rendszerbe belépő gyerekek között egyre magasabb számban lesznek roma/hátrányos helyzetű családok gyerekei. Az esélytelenség újratermelődésének megállítása és visszaszorítása össztársadalmi érdek.
 
A roma/hátrányos helyzetű népesség társadalmi befogadását; oktatási, társadalmi integrációját leghatékonyabban azok a programok mozdíthatják elő, melyek helyi társadalmi szinten adnak megoldásokat; helyi szükségleteket, hiányokat pótolnak. A Nyírteleki Kedvesház Esélyteremtő Program megalkotásánál stratégiai célul tűztük ki, hogy egy olyan programot alkossunk és tegyünk fenntarthatóvá, amely - az iskola kompetenciáit meghaladóan komplex módon képesek kezelni és csökkentik a hátrányokat.  
 
A Kedvesház programról röviden
Egy komplex program. Célja, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a roma/hátrányos  helyzetű családoknak és gyerekeinek szociális, oktatási, családgondozói, preventív gyermekvédelmi, egészségügyi. A program helyi kezdeményezésből jött létre, Magyarországon az egyetlen Kedvesház - program Nyírteleken működik, 20 éve, alapítványi fenntartásban. A program két pilléren keresztül működik. 1. Pillér: A szakmai hátteret jelentő Kedvesház-pedagógia, 2. Pillér: A szolgáltatások és tevékenységek színterét biztosító Kedvesház Kollégium. 
 
1. Pillér: Kedvesház-pedagógia
A Kedvesház-programot a hozzá kapcsolódó Kedvesház-pedagógia tette országosan ismertté és elismertté. Lázár Péter, volt állami gondozott, roma pedagógus munkásságához köthető, aki 1993-ban kezdett tanítania nyírteleki iskolában, többségükben túlkoros, cigány gyerekeket. Összegyűjtötte a tanyabokrokban élő, iskolából lemorzsolódott gyerekeket is, és a hagyományostól eltérő módszerekkel kezdte tanítani őket az iskolában, majd a szülőket bevonva létrehozta és beindította a Kedvesház Kollégiumot.
Később feleségével és alkotótársával, Bordács Margittal dolgozták ki a pedagógiai gyakorlat tapasztalataiból a Kedvesház – pedagógiát, melyet Kedveskönyv címmel 2002-ben jelentetett meg alapítványunk a Dinasztia Könyvkiadó gondozásában. A pedagógusoknak szóló kézikönyv tartalmazza a Kedvesház létrejöttének történetét, a Kedvesház-pedagógia elméletét és gyakorlatát. 
A Kedvesház-pedagógia filozófiája a gyerekérett óvoda-iskola szemléleten alapul, mottója a "Kérlek szépen, nyisd ki" pedagógiai megközelítés. Lényegi ismérvei: a gyerek „megtanulására”, megismerésére, a "hozott tudás"-ra, az „én erősítés”-re építő pedagógiai gyakorlat; élményszerző - tevékenységközpontú tanulás és tanítás; KETHANO (cigány szó, azt jelenti: közös) módszer alkalmazása a közösségépítésben, az együtt-tanulásban,
valamint a "hídépítés" intézmény és család között módszerei, technikái. A Kedvesház-kollégium pedagógiai programja is e szemléletet és gyakorlatot követi, kiegészítve a kollégiumi élethez kapcsolódó speciális tevékenységekkel.
 
Kedvesház-pedagógia
Mottó: "Kérlek szépen nyisd ki"
Ami minden gyerekben megvan:
 • jó adottság,
 • pozitív tulajdonság
 • kíváncsiság
 • játékszeretet
 • szeretet

Nekem az a dolgom, hogy megtaláljam és „kinyissam”!

2. pillér: Kedvesház - Kollégium 

A Kedvesház Kollégium a tanyabokrokban élő roma/hátrányos helyzetű gyerekeknek és családjaiknak nyújt szolgáltatásokat, tevékenységeket. Fókuszpontja az esélyteremtés, ehhez igazodnak a szociális, oktatási, család - és gyermekvédelmi, egészségügyi szolgáltatások, tevékenységek. A Kedvesház Kollégium csökkenti a szülők szociális terheit, ezzel hozzájárul a családok életesélyeinek, életminőségének javulásához. 
A Kedvesházban 25 gyerek lakik hétfőtől péntekig iskolaidőben. Különböző korúak és képességűek, egy dolog közös bennük: mindannyian halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. Az intézmény alapfunkciója, hogy szociális biztonságot, mentálhigiénés törődést, tanulási feltételeket nyújt  a gyerekeknek, mindezt családias légkörben, megfelelő tárgyi, infrastrukturális környezetben. A Kedvesház nem csupán kollégium, egyedi pedagógiai programja (Kedvesházi Életprogram) révén preventív gyermekvédelmi modell, családsegítő ház; hídépítő szerepet tölt be az iskola, a kollégium és a család között.  A szülők együttműködő partnerként vesznek részt a gyerekek nevelésében, aktív résztvevői a kollégiumi életnek. A támogatót, a segítőt látják a Kedvesházban, értéknek tartják az itt folyó munkát. Nem csak azért, mert itt olyan lehetőségeket kapnak a gyerekeik, amiket otthon ők nem tudnak megteremteni, hanem azért is,  mert velük együttműködésben, őket bevonva működik a program.
 
 
Gyerekekért SOS 90 Alapítvány
A Kedvesház épületnek tulajdonosa, egyben az intézmény fenntartója a Gyerekekért SOS 90 Alapítvány, melyet Lázár Péter alapított. Az Alapítvány vezető döntéshozó testülete a Kuratórium, öt tagból áll. A szülőknek nem kell hozzájárulást fizetniük a gyerek után, a kollégiumi ellátás teljes egészében ingyenes. Az Alapítvány  egyetlen rendszeres bevételi forrása a mindenkori állami normatíva, ami az éves működési költségek kb.: 40%-át fedezi. A  működéshez szükséges többi forrásokat pályázatokból, adományokból próbálja előteremteni az Alapítvány. 
 
A Kedvesházi csapat

Batári Zsolt - vezető

 

Tóth Henrietta - nevelő

 

Lehóczki Jánosné Marika néni - házvezető
 
Király Erika - gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő
 
Gucsa Sándor - nevelőtanár
 
Halmi Rita - szociális munkás
 

Ádám János - pedagógiai asszisztens

 

Értékeink, eredményeink:

 • A 20 év alatt több mint 100 gyereket nevelt  a Kedvesház, mindenki elvégezte az általános iskolát.
 • Az iskolában megszűnt a lemorzsolódás, minden kedvesházi gyerek továbbtanul, többen érettségit szereztek.
 • Csökkent a helyi társadalomban az előítéletesség a romák iránt.
 • Pozitívan változott szülőknek az iskolához, a tanultsághoz való viszonya. (Erősödött motivációjuk, kitörési aktivitásuk, szülői kompetenciájuk, a munka világában való érvényesülési törekvésük).
 • A Kedvesházban felnőtt gyerekek szülőkként „kedvesházi értékek” szerint nevelik gyerekeiket, küzdőkké váltak, dolgoznak, a munka világában akarnak érvényesülni.
 • A programból kinőtt Kedvesház-pedagógia országosan is elismert a pedagógusok körében. Több mint 4000 pedagógus végezte akkreditált továbbképzéseinket, száznál is több óvodában, iskolában alkalmazzák a Kedvesház-pedagógia módszereit a roma/hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésében, a szülőkkel való kapcsolat kiépítésében.
 • Magyarország Kormánya, a program alapítóját 2012-ben "Nemzetiségekért Díj"-jal tüntette ki. 

A szervezet:

program 5

Kedveskönyv

Csak nálunk kapható!!!
Lázár Péter - Bordács Margit: Kedveskönyv
kedveskonyv
 
• 214 oldal
• Kötés: papír / puha kötés
• ISBN: 963 086 908 9 
2013-as kiadás (Érdi Rózsa Nyomda)
A könyv kiadója és kizárólagos terjesztője: a Kedvesház fenntartója a Gyerekekért SOS 90 Alapítvány (Nyírtelek, Szent István u. 72.)
Fontos!!! Az interneten fellelhető - a könyv értékesítésével kapcsolatos - hirdetések régiek. Jelenleg kizárólag a Gyerekekért SOS 90 Alapítvány rendelkezik eladásra kínált Kedveskönyvekkel.
 
A kiadvány ára 4.200 Ft + postaköltség
Megrendelhető az alábbi elérhetőségeken:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
06-42/525-003 
06-30/2499891 
 
A könyv bemutatja a Kedvesház - program létrejöttének történetét, tartalmazza a Kedvesház - pedagógia elméletét és gyakorlatát. A könyvet a 2002-es megjelenése óta mintegy 5000 pedagógus használja iskolai, óvodai gyakorlatában. A tanárképző főiskolák, egyetemek hallgatóinak is ajánlott olvasmány, mivel a tanárképzésből ma is hiányoznak azok a stúdiumok, melyek megfelelő alapokat jelentenének a roma és/vagy hátrányos helyzet okozta pedagógiai kihívások kezeléséhez. A könyv hitelességét és egyben legfőbb értékét az jelenti, hogy a gyakorlatban bevált, sikerrel alkalmazott módszereket és technikákat úgy írják le a szerzők, hogy az adaptálható saját gyakorlatra.
 
Bővebb információk:
"Kedveskönyv – a gyereknek való iskoláról"
A Kedvesház-pedagógia tapasztalatairól
Kiknek ajánljuk a Kedveskönyvet?
Minden pedagógusnak, aki roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekeket nevel iskolában, óvodában.

Facebook posztok

Facebook híreink

Számlaszámunk

Támogatást az alábbi számlaszámra küldhetnek:
 
Gyerekekért SOS 90' Alapítvány
MKB Bank
10300002-27003783-00003285
IBAN: HU11 1030-0002-2700-3783-0000-3285
SWIFT (BIC) MKKB HU HB

1% felajánlás

Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a Gyerekekért SOS 90' Alapítvány számára ajánlották fel.

Adószámunk: 19205856-1-15

1szazalekos

1szazalekos

Értékeink, eredményeink

A 20 év alatt több mint 100 gyereket nevelt a Kedvesház, mindenki elvégezte az általános iskolát.

Az iskolában megszűnt a lemorzsolódás, minden kedvesházi gyerek továbbtanul, többen érettségit szereztek.

Csökkent a helyi társadalomban az előítéletesség a romák iránt.
Pozitívan változott szülőknek az iskolához, a tanultsághoz való viszonya. (Erősödött motivációjuk, kitörési aktivitásuk, szülői kompetenciájuk, a munka világában való érvényesülési törekvésük).
A Kedvesházban felnőtt gyerekek szülőkként „kedvesházi értékek” szerint nevelik gyerekeiket, küzdőkké váltak, dolgoznak, a munka világában akarnak érvényesülni.
A programból kinőtt Kedvesház-pedagógia országosan is elismert a pedagógusok körében. Több mint 4000 pedagógus végezte akkreditált továbbképzéseinket, száznál is több óvodában, iskolában alkalmazzák a Kedvesház-pedagógia módszereit a roma/hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésében, a szülőkkel való kapcsolat kiépítésében.

Magyarország Kormánya, a program alapítóját 2012-ben "Nemzetiségekért Díj"-ja tüntette ki.

Támogatóink

Kedveskönyv

kedveskonyv

Nemzeti Tehetség Program

emet logo

emmi logo

ntp logo

Keresés

 

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a villantomagazin.com és villantomagazin.hu is használ cookie-kat. A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Adatvédelmi tájékoztató