this.src='Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a Gyerekekért SOS 90' Alapítvány számára ajánlották fel.';

Képek a Kedvesház életéből


Allamtitkar a Kedveshazban 6 Velencei to 33
2013 Konferencia 50 Tehetseggondozas 118
Farsangi csaladi nap 16 Tehetseggondozas 4
Megujult a Kedveshaz 11 Zenei Ki Mit Tud 5

Értékeink, eredményeink

A 20 év alatt több mint 100 gyereket nevelt a Kedvesház, mindenki elvégezte az általános iskolát.

Az iskolában megszűnt a lemorzsolódás, minden kedvesházi gyerek továbbtanul, többen érettségit szereztek.
Csökkent a helyi társadalomban az előítéletesség a romák iránt.
Pozitívan változott szülőknek az iskolához, a tanultsághoz való viszonya. (Erősödött motivációjuk, kitörési aktivitásuk, szülői kompetenciájuk, a munka világában való érvényesülési törekvésük).
A Kedvesházban felnőtt gyerekek szülőkként „kedvesházi értékek” szerint nevelik gyerekeiket, küzdőkké váltak, dolgoznak, a munka világában akarnak érvényesülni.
A programból kinőtt Kedvesház-pedagógia országosan is elismert a pedagógusok körében. Több mint 4000 pedagógus végezte akkreditált továbbképzéseinket, száznál is több óvodában, iskolában alkalmazzák a Kedvesház-pedagógia módszereit a roma/hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésében, a szülőkkel való kapcsolat kiépítésében.

Magyarország Kormánya, a program alapítóját 2012-ben "Nemzetiségekért Díj"-ja tüntette ki.

A Kedvesház program fejlesztése 2013. április 2. - 2014. július 31. - félidős beszámoló PDF Nyomtatás E-mail

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg.

 
Félidős beszámoló
2013. október 30. 
 
Elvégzett tevékenységek
Humán erőforrás felvétele
  • Szakmai vezető, projekt menedzser, kollégiumi nevelő, roma családsegítő, szociális munkás alkalmazása munkaszerződéssel.
  • Önkéntes mentorok bevonása.
  • A nyíregyházi Főiskola 3 szoc. ped. szakos hallgatóját vontuk be, szerződést kötöttünk;
  • Reál-, humán., nyelvszakos- és fejlesztő pedagógusok; zene- és táncoktató; védőnő, orvos és könyvelő alkalmazása,  megbízási szerződéssel.
Fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó tevékenységek, informatika foglalkozás hetente(4.-5.-6.hó; 9.hó).
Művészeti foglalkozások: Zene, tánc, manuális, hetente, a részvétel választhatóság alapján történt (4.-5.-6. hó; 9.hó).
Születésnapok megünneplése (4.hótól 9.hóig minden hónapban - a nyári időszakban a táborokban)a programban munkaszerződéssel dolgozók és a kedvesházi gyerekek részvételével. Ünneplés, közös játék, ajándékozás, tortaevés formájában. Az adott hónapban született összes gyerek (2 vagy 3) megünneplése egy alkalommal történt. 
Nyitott ház program (4. és 6.hó; a kollégiumi dolgozók és a gyerekek részvételével):  
2013. áprilisában az óraadó pedagógusok és az önkéntes mentorok részére tartottunk egy, a gyerekeket és a kedvesházi életet bemutató rendezvényt;
2013. júniusában Dr.Kovács Zoltán Felzárkózásért Felelős Államtitkár, a helyi iskola képviselője és a település polgármestere számára rendeztünk bemutatkozó foglalkozást.
Családlátogatások (4.hótól 9.hóig minden hónapban) Elsősorban a kapcsolatépítést szolgálták,az együttműködés formájának és tartalmának megtalálását célozták, esetenként az aktuális problémák megoldására irányultak. Többnyire a szociális munkás és a roma családsegítő végezte, de nem ritkán a kollégium vezetője is tett látogatást családoknál. 
Havi értékelés (4.-5.-6.hó; 9.hó) Az elmúlt tanévben az év elején bevezetett értékelési rendszer alapján történt, szeptembertől módosítottuk a korábbit. Nem változott az, hogy egyénileg, minden gyereket külön értékeltünk a tanulmányi és a szociális teljesítménye vonatkozásában. Az értékelés meghatározásában részt vett a nevelőtanár, a ped. asszisztens, a kollégium vezetője és a roma családsegítő.
Hétvégi kolinap (4.hó 6.hó; 9.hó) A hosszú hétvégéken olyan szabadidős programokat terveztünk, aminek keretében megvalósult(a gyerekek vonatkozásában) az élményszerzés, az egyén- és a közösség megerősítése, a szociális képességek fejlesztése és az együttélés kereteinek tapasztalati úton való kialakítása. Mindhárom programon részt vett a gyerekeken kívül a kollégium vezetője, a nevelőtanár, a pedagógus asszisztens, a szociális munkás, a program szakmai vezetője és a Kedvesház program megalkotója. 
Orvosi vizsgálat (4.-5.-6.hó; 9.hó) A település gyerekorvosa havonta megnézte a gyerekeket, ellátta a rászorulókat, tanácsokat adott a betegségek kezelésére vonatkozóan. 
Egészségügyi szűrés (4.hó) A gyerekorvos átfogó orvosi vizsgálatot tartott minden gyerek esetében, szükség esetén szakrendelésre irányította az erre szorulókat. Instrukciókat adott a védőnői szolgáltatást végző asszisztensnek.
Védőnői szolgáltatás (4.hótól 9.hóig minden hónapban) A gyerekorvos asszisztense lát el védőnői tevékenységet a családoknál heti 3 órában. Tapasztalatait, javaslatait megosztja a Kedvesházban dolgozókkal és a gyerekorvossal.
Egészséges életmód foglalkozás (4.-5.-6.hó; 9.hó) Havonta 1-szer tart a gyerekeknek a kollégiumban az egészséges életmódról foglalkozásokat az gyermekorvosi asszisztens. Ennek keretében többször hozott különféle, a témához kapcsolható, ajándékokat (méz, mindenkinek fogkefe, naptej).
Tapasztalatcserék az iskolai pedagógusokkal (4.-5.-6.hó; 9.hó) Napi rendszerességgel zajlanak beszélgetések a gyerekeket tanító pedagógusok és a kísérő kedvesházi kollégák között. Az óraadó tanárokkal heti rendszerességgel konzultálunk. Ők részt vesznek a szakmai műhely munkájában is. Hospitálást biztosítottunk az iskolai pedagógusok részére.
Szakmai műhely (4.-5.-6.hó; 9.hó) Ennek keretében azt vitattuk meg, hogy mik azok a szükséges feladatok, intézkedések, módszertani lépések, melyek eredményre vezetnek, és melyek azok, amik eredménytelenek. Részt vettek a kedvesházi dolgozókon (pedagógusok és segítők) kívül az óraadó pedagógusok és a mentorok.
Szakmaközi találkozók (4.-5.-6.hó) A tervezett 2 helyett 3-at sikerült tartani, mivel az indulási időszak egy nagyobb mértékű kapcsolatfelvételt tett szükségessé.
Eszközbeszerzés (4. hótól havi rendszerességgel) Ennek keretében vásároltunk papír-írószert, rajzeszközöket, ajándéktárgyakat a gyerekeknek, nyomtatót, fényképezőgépet, ritmushangszert /kahon/, fénymásolót.
Családi nap (5.hó; 6.hó; 9.hó) Egyre nagyobb érdeklődéssel és aktivitással vesznek részt a szülők és a családtagok a családi napokon. Az utolsó alkalommal már olyan családok is eljöttek, akiknek pillanatnyilag nem jár gyerekük a kollégiumban, de van korábbi kötődésük a Kedvesházhoz (régebben járt a gyerekük a Kedvesházba, vagy maga a szülő egykori tanítvány).
Szülői klub (tervezett: 5.hó; 6.hó; 9.hó; valójában 4.hótól havonta) Valójában már áprilisban tartottunk egy "toborzó", programajánló, ismerkedést szolgáló foglalkozást, de a tervezettől eltérően -  az érdeklődésre és igényekre való tekintettel, a nyári hónapokban is tartottunk foglalkozásokat. Ezeket az összejöveteleket a szociális munkásunk tartotta a szülőknek, formailag valamilyen kézműves- (pl.kötés) vagy háztartási- (pl.: sütés, főzés) foglalkozás formájában, de valójában fontos beszélgetések alakultak ki, melyek családi-, gyereknevelési-, életviteli problémákhoz kapcsolódtak. 
Életképek, példaképek (6.hó) Egy állami gondozásban felnőtt, roma származású, sikeres festőművész, és két gyerekes családapa (Vári Zsolt) meghívásával és életútjának bemutatásával azt mutattuk meg, hogy hittel, céllal és akarattal/küzdeni tudással a nehézségek kezelhetők, és lehet sikereket elérni, felelősségteljes, boldog életet élni. A festészeti foglakozáson a gyerekek szívesen vettek részt, ügyes alkotások születtek.
Pályaorientáció (6.hó) A program keretében a 3 főiskolás mentor beszélt a Nyíregyházi Főiskoláról - elsősorban az érettségire készülő növendékünknek, de a nyolcadikos diákok nagy része is részt vett a foglalkozáson -  az ott tanulás feltételeiről, lehetőségeiről és előnyeiről. A szociális munkásunk megmutatta a Nyíregyházi Főiskolát és a Debreceni Egyetemet az érettségiző tanulónknak. Sajnos az alkalmassági vizsgálat során kiszűrt színtévesztése miatt  meghiúsult tanítványunk főiskolai továbbtanulási lehetősége.
Kedvesház-pedagógia továbbképzés (6.hó)A projekt keretében belső képzést történt a a Kedvesházban dolgozó, és a programban alkalmazott külső erőforrás minden tagja és az önkéntesek részére. A módszertani képzést a Kedvesház program alapítója, valamint a projekt szakmai vezetője és a kollégium vezetője tartották.
Az én projektem (állatos könyvek - 6.hó)  Az előkészítés során a kedvesházban dolgozók beszéltek egy tervezett állatkerti látogatásról, és azt a feladatot adták a gyerekeknek, hogy mindenki egy általa választott állatról tájékozódjon részletesen. A vadasparki látogatás során ezt az állatot kellett neki legjobban megfigyelni, fotózni és mesélni róla a többieknek. Végül kinyomtatták a fényképeket, és minden gyerek elkészítette a saját könyvét.
Nyári tábor (7.hó) Egy hetes természettudományos-kézműves-sport tábort szerveztünk Garbolcon, a Kollégiumban dolgozók és 25 kedvesházi gyerek részvételével. A szabadidős/kulturális programok során nagyobb lehetőség nyílt az egyén megerősítésére, a személyes kapcsolatok elmélyítésére, és az együttműködések lehetőségeinek megtapasztalására.
Fürdőszoba felújítás (7.-8.hó) Több cég árajánlatát kértük az anyagokat illetően, és a legkedvezőbbet választottuk. A kivitelezésre is két árajánlatot kértünk, s az előnyösebb valósult meg a tervezett időszakban, a fizikai lehetőségeknek megfelelően. 
Évnyitó tábor (8.hó) Egy hetes tábort tartottunk a Kollégium épületében augusztusban azzal a céllal, hogy az új gyerekek is megismerkedhessenek egymással, s régiekkel, és tapasztalatokat szerezzenek a kedvesházi életre vonatkozóan. Elsősorban közösségfejlesztő programokat szerveztünk. 25 gyerek és a kedvesházi dolgozók vettek részt a táborban.
 
Megvalósult a Kedveskönyv c. módszertani kézikönyv 1000 példányban való kinyomtatása. A megkért 3 árajánlat közül a legkedvezőbbet választottuk. megkezdtük az értékesítés lehetőségeinek feltérképezését.
 
Nagyon eredményesnek értékelhető az elmúlt 6 hónap, mivel minden tervezett tevékenységet sikerült teljesíteni az ütemezésnek megfelelően. Ezek a tevékenységek lehetővé tették, hogy a gyerekek több élményt, nagyobb egyéni odafigyelést, segítséget vagy megerősítést kapjanak, mint a projekt előtti időszakban. A családi rendezvények kapcsán erősödött a szülőkkel való együttműködés.
 
Hosszú távú célok elérésének érdekében kifejtett tevékenység
Az elmúlt 6 hónap során a stabil működési alapok (személyi- és anyagi feltételek) megteremtésével sikerült elkezdeni a Kedvesház program teljes körű működtetését. Ennek eredményeként sikerült a Kollégiumot egy modell szintű intézménnyé tenni, a szélesebb nyilvánosság számára is több esetben megmutatni (Tv, Nemzeti Tanévnyitó - Debrecen, hevesi Gyerekesély Program, előadások tartása a kedvesházról). Működő kapcsolatot építettünk ki az EMMI Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával a program szélesebb körben történő elterjesztése érdekében, jelen időszakban tárgyalások folynak a Kedveskönyv c. módszertani kézikönyv 1000 példányban történő megvásárlása és az érintett iskolákban történő szétküldése vonatkozásában. Előadás formájában ismertettük a Kedvesház programot roma önkormányzat által szervezett konferencián, civil vállalkozókat tömörítő fórumon abból a célból, hogy a szakmai körön túl szélesebb körben is megismertessük a programot. 
 
A projekt közvetlen céljai elérésének érdekében kifejtett tevékenység
A projektbe bevont szakemberekkel, önkéntesekkel valamint a tevékenységekhez szükséges anyagi- és tárgyi feltételek biztosításával sikerült javítani a szociális szolgáltatások minőségét (szociális munkás, szülői klub, családi programok). Biztos szakmai és működési alapokat teremtettünk a Kedvesház Kollégium eredendő funkciójának betöltéséhez: szociális biztonságot, mentálhigiénés törődést, tanulási feltételeket nyújtó közösségi ház, aminek fontos a hídépítő szerepe a család és az iskola között. 
Megvalósult az a cél, hogy az alapellátáson túl, - a gyerekeket, a szülőket és az iskolát is érintő - oktatási, személyiség fejlesztő, közösségi, kulturális, tehetséggondozói, pályaorientációs, programok és tevékenységek révén az intézmény a pedagógiai programjában előírt Kedvesház-pedagógiai gyakorlat szerint működik. E gyakorlat, a tapasztalatok és az együttgondolkodások eredményeképpen jól körvonalazódik a Kedvesház sztenderd, melynek végleges formába öntése a hálózatszerű elterjedés egyik alapfeltétele.
Sikerült jó szakmai együttműködéseket kialakítani az iskolában dolgozó pedagógusokkal, az óvodával, a helyi szociális ellátó rendszerrel, a Nyíregyházi Főiskolával, az és szakmaközi együttműködést kiépíteni az önkormányzattal és a görögszállási evangélikus gyülekezettel.  
Megvalósult az Alapítvány működésének megújítása, e szervezetfejlesztés jegyében elindítottuk a kuratórium összetételének módosítását és a működési rend megváltozását célzó okiratok módosítását. A projekt keretében alkalmazott alapítványi menedzser forrásteremtő és szervezetfejlesztő tevékenységének köszönhetően a Kedvesházat fenntartó alapítvány egy jól működő szervezetté vált, s pályázati forrásokból 6 millió Ft támogatást kaptunk az elmúlt 6 hónap során.
Szakmai fejlesztés, modellprogram kidolgozása tekintetében törekedtünk a szerzett tapasztalatok tükrében finomítani, átalakítani a mindennapi gyakorlatot pl.: napirend, havi értékelés, jutalmazás. Körvonalazódott egy általános útmutató (sztenderd) megfogalmazása.
A Program népszerűsítése jegyében konferenciát szervezünk (novemberre), újra kiadtuk a Kedveskönyv c. módszertani kézikönyvet 1000 példányban, a program alapítója és a szakmai vezető - az elmúlt 6 hónapban - Kedvesház-pedagógia továbbképzést tartott a hevesi Gyerekesély Program óvónőinek.
 
A megvalósítás során felmerült problémák és alkalmazott/megtalált megoldások
A tanév végén tartalmi/módszertani kérdésként merült fel az elmúlt időszakban alkalmazott értékelési rend újragondolása. Problémát az jelentett, hogy egyre erősebbé vált a gyerekek tevékenységének jutalom függősége, vagyis dominánssá vált a külső motiváció, mely a belső motiváció gyengülését is magával hozta. Olyan gyakorlat kialakítására volt szükség, ami jobban erősíti a belső elszántságot, illetve fenntartja azt a késztetést, hogy a gyerek egy adott feladatot a tevékenység öröméért végezzen. Ennek megfelelően nyáron átalakítottuk értékelési rendszerünket, és már a tanévnyitó táborban is az új szemléletet alkalmaztuk. Szeptembertől a havi értékelés új formáját vezettük be, aminek személyiségfejlesztő hatásait már néhány hét után megtapasztalhattuk pl.: nőtt a gyerekek én-ereje és önbecsülése; nem a társaikat, hanem önmagukat akarták legyőzni; erősödött az önkontroll; kevesebb lett a konfliktus.
Problémát jelentett az elmúlt 6 hónap folyamán az, hogy nem sikerült állandó buszsofőrt találnunk. A korábbi nyugdíjas sofőrünk legyengült egészségi állapota miatt nem vállalta a vezetést, csak olyan embert tudtunk találni, aki főállású munkája mellett, esetenként, ha a munkaideje engedte, szállította a gyerekeket, illetve a családokat (a programtól függően). Előfordult egy kolinap illetve nyíregyházi kirándulás esetében, hogy nem tudtuk másképpen megoldani a gyerekek szállítását csak saját autók használatával, és olyan is volt, hogy a szülőket családi napra ilyen módon hoztuk-vittük. Ez azért ilyen nehéz helyzet, mert a gyerekeink nem Nyírtelek belterületén laknak, hanem Nyírtelekhez tartozó tanyabokrokban, a távolság miatt innen a közlekedés gyalogosan nem oldható meg, a tömegközlekedés hétvégén eléggé limitált és a szülőknek nincs pénze jegyre. Valamilyen formában nekünk kell biztosítani minden program esetében az utaztatást.
A programhoz szükséges munkatársak felvétele a védőnői feladatkör esetében jelentett problémát. A településen dolgozó védőnő nem vállalta a munkát, de a gyerekorvos asszisztense nagyon lelkes volt, így vele kötöttünk szerződést a védőnői munkakör ellátására. Tapasztalataink szerint ez nagyon jó döntés volt, mert a gyerekorvos közvetlen munkatársaként egyébként is volt kapcsolata a gyerekekkel és rálátása a családok életkörülményeire. Rendkívül nagy elköteleződéssel vesz részt a munkában, sok esetben messze a feladatkörén túl is teljesít. Jól tud együtt dolgozni és együtt gondolkodni a Kedvesházban dolgozókkal, nagyon jó a kapcsolata a gyerekekkel.
A programunkban terveztünk kölcsönös hospitálást az iskola pedagógusaival, de ez nehézségekbe ütközött az iskola fenntartó váltása miatt. Az ehhez szükséges engedélyeztetési procedúrát még nem sikerült megvalósítani, ezért nem hivatalos hospitálás formájában, több ízben, meghívtunk néhány - a gyerekeinket tanító - kollégát a kollégiumba. 
A projekt írásakor 5 önkéntes mentort és egy önkéntes kedvesház szakértőt terveztünk bevonni a programba, időközben körvonalazódott azonban, hogy a Kollégium, mint a nyíregyházi főiskola gyakorlóhelye, heti rendszerességgel fogad 3-4 hallgatót, így a 25 gyerekhez túl sok felnőtt társult. Ezért a hallgatók közül 3 olyan jelentkezőt választottunk mentornak, akik egyébként is nagyobb idő- és energia ráfordítást gyakoroltak a kötelezően előírtnál, korábban is több programon részt  vettek, és jó kapcsolatot ápoltak a gyerekekkel. Ez a létszám elégségesnek bizonyult. Önkéntes Kedvesház szakértőnek a Kedvesház létrehozóját ás a Kedvesház program megalkotóját kértük fel, aki aktívan részt vett a projekt elindításában, minden eseményében, ezek előkészítésében, lebonyolításában, és a tapasztalatok összegzésében. Havi rendszerességgel szupervíziót tartott a Kedvesházban dolgozók részére. Ennek értelmében a tervezett 6 önkéntes helyett csak 4-et foglalkoztattunk.
A projekt kezdetén, már az előkészítő időszakban kiderült, hogy a szakmai vezetőnek heti 15 óránál több időt kell fordítani a projektre, így az ő szerződését heti 20 órára módosítottuk. A projektben alkalmazott kollégiumi nevelői állást egy pályakezdő kollégával töltöttük be, akit az akkor érvényes közalkalmazotti bértáblázat alapján fizettünk, az így keletkezett bérmegtakarításból fizettük a szakmai vezető megnövekedett bérét. A roma segítőt a tervezett heti 4 óra helyett heti 6 órában vettük fel, de az ő fizetésén nem változtattunk. Ezekhez kértük és megkaptuk a beleegyezést. Pénzügyileg még egy kisebb módosítást terveztünk, amihez azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem kell kérelmezni. A projektben tervezett 13db 20.000 Ft-os egységárú, összesen 260.000 Ft értékű taneszköz soknak bizonyult, mivel adományként kaptunk ilyeneket. Elegendő 6db vásárlása, ami összesen 120.000 Ft-ba kerül, a fennmaradó 140.000 Ft-ból inkább az elavult számítógépeink egyikét cserélnénk egy újra.
Szeptemberben változás következett be a gyerekeink összetételében, 25 gyerekből 13 kicserélődött. Ennek egyik oka az volt, hogy a végzős (érettségiző és nyolcadikos) gyerekeink elköltöztek illetve különböző középiskolákban folytatják tanulmányaikat, és a jelenlegi napirendjük miatt nem célszerű a Kedvesházba járniuk. Más esetben általános iskolát váltottak, most Nyíregyházán tanulnak, és az egész napos iskola miatt nem érnének időben a kollégiumba. Egy család esetében, ahol 3 gyerek érintett, morális okok miatt nem sikerült együttműködést
 
A következő időszakra vonatkozó tervek
Az első időszakban a szakmai élet kibővítése és fejlesztése volt az elsődleges feladat, a következő időszakban mindezek megszilárdítása, a létrehozott modell program sztenderdjének végleges formába öntése kap prioritást.
Természetesen továbbra is folytatjuk a meglevő humán erőforrással a kedvesház-pedagógiai tevékenységeket (tanulási képességek- és személyiség fejlesztése, tehetséggondozás; szociális- és egészségügyi feltételek biztosítása; művészeti foglalkozások), az ehhez kapcsolódó családi- és gyerekprogramokat.
Programunk megismertetése és elterjesztése céljából 2 konferenciát tervezünk a projekt keretében, az elsőt november 29-én Budapesten, az EMMI Felzárkózásért Felelős Államtitkárságán fogjuk tartani. Ennek előkészítése jelen időszak kiemelt feladata. A konferencia sikere magával hozhatja a program kormányszintű támogatottságának és hosszú távú fenntarthatóságának lehetőségét. A program 20 éves évfordulóját kihasználva nagy szabású, adománygyűjtő, forrásteremtő kampányt indítunk el jelen időszakban, mely várhatóan Karácsony táján hoz látható eredményeket.
Kiemelt feladatunk még, hogy a következő hónapokban értékesíteni Tudjuk a kinyomtatott 1000 db Kedveskönyvet, a terjesztési feladatokat a projekt menedzser látja el.
További pályázati források felkutatását tervezzük annak érdekében, hogy a kollégium épületének szigetelését és a fűtés korszerűsítését meg tudjuk valósítani.
 
FacebookGoogle bookmarkTwitterSatartlapJP-Bookmark

Nemzeti Tehetség Program

emet  logo

emmi logo

ntp logo

Gyerekarcok a Kedvesházban

gyerekarcok_03.jpg

Gyerekekért SOS 90' Alapítvány

1% felhasználásáról 1% felhasználásáról
Közhasznúsági beszámolók Közhasznúsági beszámolók

Látogatottság

mod_vvisit_counterMa:12
mod_vvisit_counterTegnap:24
mod_vvisit_counterEzen a héten:36
mod_vvisit_counterMúlt héten:176
mod_vvisit_counterE hónapban:667
mod_vvisit_counterMúlt hónapban:721
mod_vvisit_counterÖsszes látogató:40812

1% felajánlás

Kedveskönyv

kedveskonyv

Ki olvas minket?

Oldalainkat 22 vendég böngészi

Számlaszámunk, adószámunk

Támogatást az alábbi számlaszámra küldhetnek:
Gyerekekért SOS 90' Alapítvány
MKB Bank
10300002-27003783-00003285
IBAN: HU11 1030-0002-2700-3783-0000-3285
SWIFT (BIC) MKKB HU HB

Adószámunk: 19205856-1-15

Statisztika

Tagok : 1
Tartalom : 218
Webcímek : 5
Tartalom találatai : 360835